Sivuston ohje

31.01.2005 kirjoittanut Lassi A. Liikkanen

Tällä sivulla:
o Sissi
o Documentit ja skriptit
o Sivusto
o Kaksikielisyys
o Pvm
o Nimet
o Status
o Leiska
o URI
o Linkitys
o Copyright
o Vip

Sivuston ohje
Ohjeita SiSsin käyttäjille

Mikä on SiSsi?

Sissi on lyhenne sanoi sanoista ScrIpting System for a SIte, käännöskukkasena: skriptaus järjestelmä sivustolle. Toisin sanoen SiSsi on web-pohjainen sisällönhallinta järjestelmä, ohjelmisto. LisätietojaSiSsi projektin dokumentaatiosta.

Materiaali: dokumentit ja skriptit

Kaikki sivustolla oleva materiaali kuuluu kahteen erilliseen kategoriaan, dokumentteihin tai skripteihin.

Dokumentit

Dokumenteille tarkoitetaan hyvinkin eri tyyppisiä dokumentteja, html dokumentteja kuten tämä, Adobe PDF tiedostoja, Excel laskentataulukkoja ja niin edelleen. Ne tekee dokumenteiksi se, että ne ovat nimettyjä ja pysyviä.

Kaikille dokumenteilla on nimi, kuten tällä jonka nimi on sivuston ohje. Itseasiassa dokumentilla on kaksi nimeä, em. lyhyt nimi ja pitkä nimi eli URI, joka näkyy myös selaimesi osoitepalkissa. Se löytyy myös tämän sivun alareunasta.

Pysyvyys on toinen dokumenttien keskeinen ominaisuus. Se tarkoittaa, että tietyn niminen dokumentti tulee pysymään samana aikojen saatossa, kuten suosikkikirjasi omassa kirjahyllysssäsi. Toisin kuin kirja, sähköinen dokumentti voi kuitenkin muuttaa muotoaan ja sinulle on tulevaisuudessa mahdollisesti käsilläsi entistä paremmin käytettävä versio dokumentista, eli sellainen jonka muoto kehittynyt, mutta sisältö pysynyt oleellisesti samana. Ominaisuuksia ja muodon hiotumista voi tapahtua, mutta dokumentti pysyy löydettävissä huomattavan paljon pidempään kuin Internetissä on tähän mennessä ollut tapana.

Skriptit

Skripti sana on tietokonejargonia. Nykyisessä Sissi järjestelmässä skriptit viittaavat myös toteutusalustaan, PHP skripti kieleen. Jotta tässä selityksessä olisi jotakin tolkkua, voidaan yksinkertaistaen sanoa, että skriptit ovat vuorovaikutteisia sivuja. Kuten vaikka emailMe sivu, jonka avulla voit lähettää minulle sähköpostia. Toisin kuin dokumentit, niiden sisältö voi olennaisestikin muuttua vuosien varrella, mutta nimien avulla pyritään tietyssä URI osoitteessa säilyttämään aina sellainen palvelu, esim. sähköpostilomake, joka toteuttaa alkuperäisen tarkoituksensa.

Sivuston rakenne

Tämä sivusto voi vaikuttaa sekavalle, koska se on rakennettu useiden hierarkisten tasojen avulla. Se tarkoittaa mm. sitä, että kaikilta sivuilta ei voi päästä suoraan toisille sivuille. Tämä on yleisesti ottaen huono asia. Valitettavasti hierarkoiden käyttö on ainoa tapa organisoida potentiaalisesti suurta määrää informaatiota. Seuraava taulukko esittää nykyistä tilannetta yksittäisten dokumenttien näkökulmasta. Viiva esittää puuttuuvaa hierarkiatasoa:

Ylin taso, kategoriat
(staattinen sisältö)
Keskitaso, ryhmät
(dynaaminen)
Alin taso, dokumentit
(staattinen)
Sekalaista - sivuston ohje
linkit
Artikkelit audio-video HD kuvan formaattiviidakko
www-julkaiseminen Luettavampaa tekstiä palstoilla
käytettävyys GOMS ja muita mallinnusmenetelmiä
Arvostelut Musiikki R.E.M.: Around the Sun
Video Emmerich: Day After Tomorrow

Tässä tapauksessa meillä on kolme ylimmän tason elementtiä, samanlaisia kuin tämän sivun vasemmassa yläreunassa olevassa valikossa (nykyisessä perus ulkoasuteemassa). Ylintä tasoa voidaan pitää sivuston rakenteen leveytenä. Tällä ylimmän tason elementit ovat staattisia, eli ne näkyvät samanlaisina vaikkei niissä olisi mitään sisältöä. Ylläpitäjä huolehtii tämän tason mielekkäänä pitämisestä. Keskitaso sen sijaan on dynaaminen. Esimerkiksi musiikkiarvostelu kohtaan listataan automaattisesti kulloinkin saatavilla olevat musiikkarvostelut. Keskitaso tarkoittaa samalla dokumentin ensisijaista ryhmää, ylin taso on dokumentin kategoria. Dokumenteilla voi olla myös toissijainen ryhmä, joka näkyy sivun alareunan avainsanalistassa, mutta se ei vaikuta dokumentin asemaan sivuhierarkiassa. Alin taso on dokumenttien taso, jossa oleva sisältö on taas pääasiallisesti staattista, eli dokumentti on julkaistu joskus ja pysyy sisällöltään samana tämän jälkeen.

Vaikka sivuston hierarkia näyttääkin varsin suoraviivaiselta, sisältyy SiSsiin joitakin poikkeuksia. Keinotekoisista valikoista, alivalikoista ja muista teknisistä yksityiskohdista lisää SiSsi projektin dokumentaatiosta (vain englanniksi).

Kaksikielisyys

SiSsi järjestelmä on luontaisesti monikielinen. Tällä hetkellä on SiSsi on toteutettu kaksikielisenä, Suomeksi ja Englanniksi, mutta sen laajentaminen muille kielille on täysin mahdollista. Kaksi kielisyys on pyritty toteuttamaan mahdollisimman huomaamattomasti, mutta koska kaikkia sivuston osioita ei ole mielekästä kääntää, joutuu sivuilla seikkalija todennäköisesti jossain vaiheessa tilanteeseen, jossa sisällön ja käyttöliittymän kieli vaihtuu. Tällöin kannattaa palata takaisin etusivulle. Sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat vaihtaa profiilinsa avulla sivuston käyttöliittymän kieleksi haluamansa.

Dokumenttien päiväykset

Jokaisella dokumentilla on kolme eri päivämäärää. Mihin niitä kaikkia tarvitaan?.

Luomis- tai kirjoituspäivämäärä

Tämä päiväys kertoo milloin artikkeli on alunperin kirjoitettu. Tämä arvo on sidottu dokumentin identiteettiin, pienet muutokset sisällössä eivät muuta tätä päiväystä, ainoastaan muokkauspäivää. Jos dokumentin sisällössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, niin luodaan uusi dokumentti jolloin sen nimi sekä luomispäivä muuttuvat.

Julkaisupäivämäärä

Julkaisupäivämäärällä on kaksi tulkintaa, riippuen sen arvosta. Jos julkaisupäivä puuttu, se tarkoittaa ettei dokumenttia ole lainkaan julkistettu, vaan julkaisematon, mahdollisesti luonnos. Julkaisemattomiin dokumentteihin ei sivustolla ole linkkejä. Jos julkaisupäivä on annettu, kertoo se milloin dokumentti on julkaistu sivustolla. Käytännön syistä on luonnollista, että joskus dokumentit julkaistaan huomattavastikin kirjoitus ajankohdan jälkeen.

Muokkauspäivämäärä

Tämä päivä kertoo milloin dokumentin sisältöön on tehty viimeksiä korjauksia. Mikäli dokumenttia ei ole julkaisun tai kirjoittamisen jälkeen lainkaan käsitelty ovat päivämäärät yhtäläiset. Jos päiväys poikkeaa muista, ei voida kuitenkaan päätellä kuinka suuria muutoksia dokumenttiin on tehty. Muutos voi olla yhtä hyvin kirjoitusvireen korjaus kuin uuden kappaleen lisääminen. Muutosten laadusta voidaan dokumentissa itsessään mainita. Tämä päivämäärä on osa dokumentin pitkää nimeä.

Dokumentin nimet

SiSsin jokaiselle dokumentille on olemassa peräti neljä eri nimeä! Ne ovat seuraavat

Sivun otsikko
Esimerkki: Sivuston ohje. Ohjeita SiSsin käyttäjille.
Jokaisen dokumentin alussa on otsikko. Jos teet viitteitä sivuston dokumentteihin, käytä tätä otsikkoa viittauksen otsakkeena. Teknisesti ottaen otsikko on sivun ainoan H2 XML elementin sisältö.
Lyhyt nimi = Vanhemman nimi
Esimerkki: sivuston ohje
Tätä lyhyttä nimeä käytetään mm. koko sivun otsikkona, eli se näkyy selaimen ikkunan otsikkorivillä. Lyhyt nimi on yleensä lyhenne sivun otsikosta. Lyhyttä nimeä voi käyttää sivusta puhuttaessa tai sen hakemiseen sivuston hakutoiminnolla. Sitä EI kuitenkaan pidä käyttää dokumenttiin viittaamiseen, sillä lyhyt nimi ei ole välttämättä dokumentille uniikki kuten etunimetkään eivät ole ihmisille yksilöllisiä.

Vanhemman nimi (parent name) liittyy SiSsin sisällön hallintaan. SiSsi mahdollistaa samalla lyhyellä eli vanhemman nimellä olevan dokumentin eri lapsi (sibling) versioiden ylläpidon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät vanhatkaan versiot esimerkiksi sivuston ohje sivusta häviä, vaan yhtäaikaa voi olla olemassa 1.2.2005 ja 29.1.2005 kirjoitetut versiot tästä sivusta. Näitä sivuja yhdistää sama vanhemman nimi. Olio-ohjelmoinnin termin lyhyt nimi viittaa dokumentin luokkaan, pitkä nimi luokan varsinaiseen instanssiin.
Pitkä nimi= URI
Esimerkki: http://iki.fi/lassial/sekalaista/050129-sivuston_ohje.
Tämä on sivun pysyvä nimi, jota on käytettävä, jos sivuun tehdään viittauksia. Periaatteessa se on vain pidempi versio lyhestä nimestä, mutta se on samalla myös URI. Pitkä nimi muodostuu useista komponentaista, joiden yksityiskohtainen kuvaus alla:
  1. Protokolla = http://
  2. Internet osoite = iki.fi/
  3. Polku palvelimella = lassial/
  4. Dokumentin kategoria = sekalaista/
  5. Dokumentin ryhmä = (valinnainen, tässä tapauksessa tyhjä)
  6. Dokumentin vuosiluku = (valinnainen, tässä tapauksessa tyhjä)
  7. Dokumentin muokkauspäivä = 050129-
  8. Dokumentin lyhyt nimi = sivuston_ohje*
Sukunimi
Esimerkki: sissi_dokumentit
Tätä nimeä käytetään SiSsissä sisäisesti määrittämään toisiinsa liittyviä, eri lyhyillä nimillä olevia, samaan kategoriaan ja ryhmään kuuluvia dokumentteja.

* Välilyönnit kaikissa nimissä muutetaan automaattisesti alaviivoiksi, jotta vältyttäisiin rumilta ureilta tyyliin:sivuston%20ohje

Dokumentin status

Koska samaa lyhyttä nimeä käyttäviä lapsidokumentteja voi olla useampia, erotetaan niiden asema toisistaan status ominaisuuden perusteella. Sen mahdolliset arvot ovat:

OK
Tämä dokumentti tuore ja todennäköisesti paikkansa pitävä.
Vanha (Old)
Tämä dokumentti on vanhentunut. Se voi sisältää paikkansapitämätöntä informaatiota, kuolleita linkkejä tms. Tällaisesta dokumentista saattaa olla olemassa OK versio tai sellainen voi olla tulossa.
Poistettu (Gone)
Tämä dokumentti on poistettu julkisesta jakelusta. Se on voinut olla Vanha ennen poistamista. Myös tästä dokumentista voi olla tuoreempi versio.
Lähiaikoina tulossa (Soon)
Tätä dokumenttia ei vielä ole. Tämä status on eräänlainen kirjanmerkki tai muistutus siitä, että OK tai luonnos versio on tulossa. Jos dokumentille on annettu julkaisupäivä tulevaisuudessa, on se julkaisijan arvio todellisesta julkaisusta.
Luonnos (Draft)
Tämä on dokumentin luonnosversio. Luonnosversiossa on todennäköisesti asia- ja kirjoitusvirheitä ja sisällöllisiä puutteita. Yleensä luonnos dokumentit eivät ole julkisia.
Historiallinen (Historic)
Tämä dokumentti on Vanha ja tulee pysymään sellaisena. Sitä ei nykymuodossaan tulla enää päivittämään ja se on julkisesti saatavilla vain sen historiallisen arvonsa vuoksi (jos sellaista sattuu olemaan).

Skinit ja muut ulkonäkö vaihtoehdot

Skinejä käytetään nykyään monissa ohjelmistoissa. Tunnetuin esimerkki on ehkä Nullsoftin WinAmp. Reilut neljä vuotta sitten, talvella 2001 sain idean, tai päähänpinttymän, että miksei skinejä voisi käyttää myös nettisivuilla. Nyt skinit ovat tarjolla myös SiSsiin! Toistaiseksi skinien käyttö on rajoitettu ylläpitäjän luomiin valmiisiin vaihtoehtoihin joilla sivuston ulkoasua voi muokata. Nörttien tiedoksi skinit on toistaiseki toteutettu vaihtoehtoisilla CSS tiedostoilla.

Koska skini ovat enemmän viihteellisiä kuin tuottavia, SiSsisä on myös kaksi erityistä skiniä, joilla sivuston käyttöä voi helpottaa. Tuloste skinin avulla saat tulostuskelpoisen version kaikista sivuston sivuista ja näet samalla millainen tuloste on tulossa. Suuri teksti (XL) skini taas suurentaa sivuston fonttikokoa reilusti mittoihin jossa esim. ikänäöstä kärsivien ei tarvitse tihrustaa mahdottomia.

URI - Uniform Resource Identifier = yhdenmukainen resurssien tunniste

Mikä kumman URI? Jotkut ovat ehkä kuulleet URLeista (Uniform Resource Locator, joissain lähteissä virheellissesti myös Universal), mutta mikä on URI? URI on jo monta vuotta ollut WWW:n standardoinnista vastaavan W3C:n suositus erilaisten verkko-osoitteiden esittämiseen. Siinä yhdistetään protokollan ja osoitteen kuvaus. Esimerkiksi tämän sivuston etusivun URI on http://iki.fi/lassial/. Siinä http:// kertoo sivujen hakemiseen käytettävän protokollan ja iki.fi/lassial/ sijainnin. Eräänlainen vertauskuva tälla voisi olla vaikkapa kaukopuhelu:korvatunturi.lappi.suomi/joulupukki, jossa kaukopuhelu: kuvaa yhteydenotto tapaa ja korvatunturi.lappi.suomi/joulupukki kohdetta. Periaatteessa osoitteiden sisällön ei tarvitse millään tavalla vastata osoitteiden nimiä, kuten valitettavan usein tämän hetken (2005 alku) dynaamisten verkkosivustojen kohdalla on.

Mutta ajat muuttuvat.

World Wide Webin kehittäjä Tim Berners-Lee mielestä näin ei pitäisi olla, vaan osoitteiden pitäisi kuvata selkokielisesti niiden sisältöjä (katson Berners-Leen artikkeli cool URIs). Siksi myös SiSsi pyrkii käyttämään ihmiselle mielekkäitä URI osoitteita vaikka se on pohjimmiltaan dynaaminen järjestelmä. Ja SiSsin URIt ovat lisäksi pysyviä.

Linkittäminen ja puuttuvat dokumentit

Kaikilla sivuston dokumenteilla on oma, pysyvä pitkä nimensä (URI). Tämä nimi näkyy aina sivun alareunassa. Tätä nimeä tulee ensisijaisesti käyttää dokumenttien linkittämiseen. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden hakea sivuja myös lyhyen nimen (esim. sivuston_ohje) avulla, joka saattaa näkyä tällöin selaimen osoitepalkissa. Lyhyeen nimeen liittyvän osoitteen, esim. http://i.org.helsinki.fi/lassial/sekalaista/sivuston_ohje käyttämistä ei kuitenkaan suositella, koska tällöin linkin sisältö voi muuttua ajan kanssa ja viittauksen merkityssisältö voi kadota. Toisaalta, tällainen linkki johtaa väistämättä aina dokumentin tuoreimpaan versioon. Skriptien linkittämistä ei erityisesti suositella koska niiden pysyvyyttä ei pystytä varmistamaan.

SiSsi järjestelmä pyrkii varmistamaan etteivät kerran julkaistut dokumentit koskaan täydellisesti häviä jälkiä jättämättä. Joskus näin voi kuitenkin tapahtua tai vanhoja sisältöjä voidaan kokonaan poistaa. Poistetun aineiston kohdalla saat poistosta kertovan virheilmoituksen. Puuttuvan aineiston kohdalla näkyviin tulee myös virheilmoitus kohdetta ei löydy. Jos resurssia ei tunnu löytyvän, kannattaa ensin tarkistaa osoitteen oikeinkirjoitus ja sen jälkeen tarvittaessa ottaa yhteyttä ylläpitäjään tilanteen selvitämiseksi. Ylläpitäjä vastaa kadonneen ja poistetun materiaalin palautuspyyntöihin haluamallaan tavalla.

1. Tällä sivustolla ( tällä hetkellä saavutettavissa osoitteista: http://iki.fi/lassial, http://i.org.helsinki.fi/lassial, http://www.intelligenzia.org.helsinki.fi/lassial) olevan materiaalin kopiointi, levittäminen, uudelleen julkaiseminen ja kaikki muu uudelleenkäyttö tai esittäminen on kielletty. Yksityisiä tai julkaisemattomia materiaaleja ei ole myöskään luvallista esittää henkilöille, joilla ei ole tekijänoikeuden haltijan antamaa oikeutusta (käyttäjätunnus ja salasana sivustolle).

2. Tähän kieltoon on muutamia poikkeuksia. Sähköisiä versioita julkisista, julkaistuista dokumentaista saa kopioida ja esittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa, valtiollisissa oppilaitoksissa (peruskoulut, toinen- ja korkeampi aste). Näissä tapauksissa dokumentit on aina esitettävä kokonaisuudessaan tarvittaessa lisäten dokumentin tulosteeseen tai sähköiseen versioon dokumentin pitkän nimen. Tulosteissa suosittelen käytettäväksi tuloste ulkoasuversiota. Dokumenttien osia ei saa käyttää itsenäisesti missään tapauksessa. Tämä poikkeus voidaan yksittäisten dokumenttien kohdalla erikseen kieltää maininnalla Strict copyright jossakin sivua, jolloin kohdassa yksi mainitut kiellot ovat voimassa. Hyvän tavan mukaisesti kaikkiin dokumentteihin voi tehdä viittauksia ja niitä voi lainata vakiintuneiden eettisten tieteellisten käytäntöjen mukaisesti.

3. Jos haluat kopioida, levittää tai julkaista yksityistä tai julkaisematonta materiaalia näiltä sivustoilta tai tehdä jotakin muuta erikseen mainitsematonta sivustojen materiaalille, ottakaa yhteyttä tekijänoikeuksien haltijaan luvan saamista varten (neuvoteltavissa olevilla ehdoilla).

VIP:t ja yksityiset sekä julkiset materiaalit

Kaikilla SiSsi järjestelmä dokumenteilla ja skripteillä on kaksi ominaisuutta jotka määrittelevät, kenellä on pääsy niihin:

Julkinen TAI Yksityinen JA
Julkaistu TAI Julkaisematon

Kombinaatioiden tulkinta on seuraava:

Julkinen TAI Yksityinen

Julkisten materiaalien saatavuutta ei ole rajoitettu. Ne ovat saavutettavissa pitkän nimensä perusteella.

Yksityiset materiaalit ovat saavutettavissa vain tietyille ylläpidon määrittämille ihmisille tai käyttäjäryhmille. Näiden materiaalien käsittely edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä.

Julkaistu TAI Julkaisematon

Julkaistut materiaalit ovat yleensä myös julkisia, mutta eivät aina. Julkaisemattomat materiaalit ovat yleensä dokumenttien työversioita ja sivusto ei esitä niihin linkkejä dynaamisesti luoduilla sivuston osioilla. Niihin on kuitenkin mahdollista päästä käsiksi pitkän nimen perusteella.


Jos tämä ohje ei vastannut kysymykseesi tai sinulle on ehdotuksia tai pyyntöjä niin ota yhteyttä ylläpitäjään.

Samaan aiheeseen liittyvää:
Kokemuksellinen saunansuunnittelu blogi, 20.04.2016

Miten IMP pohjaiseen webmailiin vaihdetaan käyttäjänimi, 19.04.2015

Ohjeet vedenlämpötilan arviointiin silmämääräisesti, 12.04.2015

Tätä sivua ei ole kommentoitu:
Kommentoi | Näytä kaikki kommentit

Nimi*:
Email*:
Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti tai välitetä eteenpäin, sitä käytetään viestin alkuperän varmemtamiseen
Paikka (Kaupunki, Maa):
* Tämä tieto on pakollinen.

Dokumentin tila: Ok (päivämäärien selitykset)

Tämä dokumentti luotu: 29.01.2005
Muokattu: 31.01.2005
Julkaistu: 31.01.2005


Tämän dokumentin pysyvä URI (linkittäminen):
http://iki.fi/lassial/sekalaista/050131-sivuston_ohje

© Lassi A. Liikkanen 2005 - 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.
^Sivun yläreunaan^

*Muuta ulkoasua:
Tuloste tuloste
Suurempi teksti

Myydään:

@lassial Twitter feed: