Latinan fraaseja

27.03.2010 kirjoittanut Lassi A. Liikkanen

Tällä sivulla:
o Sijainti
o Lyhenteet
o Fodor

Latinankielisiä fraaseja
Suomi - Latina tieteilijöille

Jotkin filosofit ja lääketieteilijät tuppaavat aika ajoin heittelemään raflaavan oloisio latinankielisiä fraaseja, usein vain hämmentääkseen yleisöä. Seuraavan sanaston avulla voit tuntea ylemmyyttä kanssaihmisiäsi kohtaan ymmärtämällä mistä puhutaan ja mitä kirjoituksissa sanotaan.

Paikkaa kuvaavia sanontoja

in vitro
Eristettynä alkuperäisestä lähteestä, organismista tms. Esimerkiksi solukko kasvatusmaljassa, koeputkessa jne.
in vivo
Yhteydessä alkuperäiseen lähteeseen, yleensä organismiin. Suomessa käytetään usein myös termiä koekaniina, joka vastaa englannin idiomaattista ilmaisua 'guinea pig'.
in situ
Vitron ja vivon välimuoto. Käytetään tutkimuksesta, jonka seurauksena organismi todennäköisesti tuhoutuu, mutta sitä on silti tutkittu alkuperäisessä ympäristössään.
in utero
Kohdussa (uteruksessa), ennen syntymää.
in silico
Tietokonesimulaationa - organismin toimintaa simuloidaan tietokoneella
in toto
Kokonaisuudessaan, yhtenä
ad hoc
tätä varten luotu, improvisoitu
ad nauseam
kyllästymiseen (tai pahoinvointiin) asti
post hoc
tämän jälkeen

Lyhenteitä tekstin seassa

e.g.
exempli gratia = esimerkkinä, esimerkin vuoksi. Hävetköön joka ei tätä tunne
i.e.
id est = eli, joka on.
cf.
confer = vertaa, tuo yhteen. Käytetään yleensä viittauksen yhteydessä.
ibid.
ibidem = samassa paikassa (teoksessa). Käytetään viittauksissa toiston vähentämiseksi.
n.b.
nota bene = ota huomioon, pane merkillä. Muistuttaa olennaisesti asiaan liittyvästä viitteestä.
et al.
et alii = ja muut. Käytetään lyhenteenä nimilistasta. Et alii on maskuliini muoto ja feminiiniä 'et alie' -muotoa tulisi käyttää mikäli kaikki listatut henkilöt ovat naisia.
pp. (myös p.)
paginae = sivut. Viittauksena esim. pp. 123-456. Lyhenteen kaksi p-kirjainta liittyvät latinalaiseen tapaan ilmaista monikko. Englannissa käytetään myös yksikirjaimista versiota p. viittaamaan yksittäiseen sivuun.

Lisää tietoa: http://en.wikipedia.org/wiki/In_vivo (sivulta linkit muihin termeihin)

Muita sanoja

explanandum (mon. explananda); explicandum (explicanda)
Selitettävä, esim. lause tai ilmiö
explanans
Selitys
ipso facto
Tämän asian perusteella; asia on todellakin niin
de novo
Uutena asiana; uutuutena

Lisää fraaseja latina - englanti sanastosta löytyy osoitteesta http://encyclopedia.laborlawtalk.com/id_est

Fodor - Suomi sanasto

Kognitiotieteen filosofiaan kantaaottava Jerry A. Fodor käyttää omissa kirjoituksissaan mm. seuraavia fraaseja. Tämän sanaston avulla voit ymmärtää, mitä tarkoittaa seuraava latinoenglantilainen möngerrys: 'That theory is prima facie a comprehensive work and good cognitive science. Mutatis mutandis ceteris paribus it could reach a status of excellence sui generis'.

ceteris paribus
Kaiken muun pysyessä vakioisena, muiden asioiden ollessa samoin.
mutatis mutandis
Välttämättömin muutoksin, se muuttuu minkä on pakko muuttua.
sui generis
Ainutlaatuinen, omaa laatuaan.
bona fide
aito, uskollinen, hyvässä uskossa
prima facie
Ensisilmäyksellä, päällimmäinen näkemys asiaan. Viittaa esimerkiksi todistusaineistoon, joka on vihjaavaa muttei perinpohjaista.

Samaan aiheeseen liittyvää:
Parasta suomen kieltä verkkoanalytiikkaa - peruskäsitteiden paremmat käännökset, 27.10.2015

Tekstidokumenttien rakennesanasto, 06.11.2006

Tätä sivua ei ole kommentoitu:
Kommentoi | Näytä kaikki kommentit

Nimi*:
Email*:
Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti tai välitetä eteenpäin, sitä käytetään viestin alkuperän varmemtamiseen
Paikka (Kaupunki, Maa):
* Tämä tieto on pakollinen.

Avainsanat: [kirjoittaminen] , [kielenhuolto] Dokumentin tila: Ok (päivämäärien selitykset)

Tämä dokumentti luotu: 18.03.2005
Muokattu: 27.03.2010
Julkaistu: 26.04.2007


Tämän dokumentin pysyvä URI (linkittäminen):
http://iki.fi/lassial/ohjeet/kirjoittaminen/100327-latinan_fraaseja

© Lassi A. Liikkanen 2005 - 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.
^Sivun yläreunaan^

*Muuta ulkoasua:
Tuloste tuloste
Suurempi teksti

Myydään:

@lassial Twitter feed: