Epson mustesuihkutulostimet

16.09.2008 kirjoittanut Lassi A. Liikkanen

Tällä sivulla:
o Musteimuri
o Parkkeeraus
o Mustekasetit
o Viitteet

Epson mustesuihkutulostimen toiminta

Tässä ohjeessa kerrotaan esitellään pintapuolisesti Epson mustesuihkutulostinten toimintaperiaate. Tulostimen toiminnan ymmärtämisestä on hyötyä esimerkiksi silloin, kun harkitsee laitteen huoltamista kotona tai kolmannen osapuolen valmistamien tarvikemusteiden hankkimista. Tai ylipäänsä Epson tulostimen hankkimista, sillä siihen sisältyy monia hyvin kyseenalaisia ominaisuuksia (kts. kolumnini Epsonin omituisuuksista). Erityisesti artikkelissa selvitetään syitä laitteen merkittävään musteentuhlaukseen ja vertaillaan alkuperäisiä mustekasetteja tarvikekasetteihin.

Epson ei jaa yksityiskohtaisia teknisiä tietoja tulostimiensa toiminnasta, joten tässä esitetyt toimintaperiaatteet perustuvat kirjoittajan ja muiden harrastajien havaintoihin ja päätelmiin laitteen toiminnasta. Tästä syystä kuvaus on parhaimmillaankin epätarkka ja saattaa olla joiltakin osin virheellinen.

Perusperiaate

Kuva 1. Epsonin mustesäiliön ja tulostuspään kaaviokuva, mustekanava säiliöstä tulostuspäähän (kuva perustuu lähteeseen 1.) Epsonin mustekanava

Mustesuihkutulostimissa muste ruiskutetaan äärimmäisen hienoina pisaroina paperiin, jossa ne muodostavat yhtenäisen väripinnan. Yksittäisiä värejä on nykyisissä (2006) väritulostimissa vähintään neljä ja suihkutetaan mikrokokoisilla suuttimilla. Suuttimet eivät Epsonin tulostimissa ole osa mustepatruunaa vaan erillisiä, sijaiten mustesäiliön alapuolella, kuten näkyy kuvasta 1. Syy tähän on Epsonin käyttämä, ilmeisesti arvokas, piezosuutin, joka annostelee väriaineenpaperille värinällä, painovoiman vauhdittama. Tämä tarkoittaa sitä, että jos suutin tukkeutuu, ei patruunan vaihtaminen korjaa tilannetta, toisin kuin niissä mustesuihkutulostimissa, joissa suuttimet ovat osa kasettia. Tästä syystä Epsonin tulostimissa tukkeutumista pyritään estämään kaikin tavoin, mm. sillä, että mustesäiliöt 'parkkeerataan' aina normaalin sammutuksen yhteydessä oikealle paikalleen (kts. kappale parkkeerauksesta). Valmistaja myös suosittelee tulostinta käytettäväksi vähintään kerran kuukaudessa, jolloin kuivumisriski minimoituu, kun mustetta kulkee säännöllisesti koneiston läpi. Ongelmia voi kuitenkin kotikäytössä syntyä jos laitetta käytetään harvakseltaan, mustekasetit vaihdetaan kolmannen osapuolen valmistamiin (kts mustekasetit), tai laite sammutetaan virtajohdosta jolloin tulostuspäät jäävät muuhun kuin parkkeerausasentoon. Monista syistä voi siis käydä niin, että päät kuivuvat ja tulosteet muuttuvat raidallisiksi tai värejä häviää kokonaan.

Konepellin alla

Kuva 2. Tulostuskoneisto ja mustekelkka Epsonin mustekelkka

Avaamalla tulostimen musteidenvaihdon edellyttämällä tavalla nähdään, että laitteessa on yksi liikkuva osa, 'mustekelkka' (kuva 2, kohta A), joka liikkuu hihnan avulla metallisen ohjaintangon varassa paperin leveydellä reunasta toiseen. Kelkassa sijaitsevat mustekasetit (4-6 kpl) ja niiden alapuolilla varsinainen tulostuspää.Oikeassa reunassa sijaitsee kelkan 'parkkipaikka', kuvassa 2 kelkka on musteidenvaihtoasennossa. Mustekelkan liikkuminen sivuttain ei ole kuitenkaan kovin kiinnostavaa, sen sijaan se mitä kelkan sisällä tapahtuu on. Yllä olevasta kuvasta 1 näkyy, että säiliön ollessa paikoillaan muodostuu sen alapuolisesta kanavasta yhteys tulostuspäähän. Tämä 'tulostuskanava' on laitteen herkkä osa ja mustesuuttimet ovat niin pieniä, että pienikin roska, metallin hapettuma tai kuivunut mustehiukkanen tukkii ne. Tästä syystä ne pyritään pitämään aina täynnä mustetta. Tehtaalta lähtiessä tulostuskanavassa on mahdollisesti suoja-ainetta, joka laitteen käyttöönoton yhteydessä syrjäytetään imemällä mustetta alipaineella säiliöstä tulostuspäähän. Koska ensimmäisen patruunoiden mustetta käytetään kanavan huuhteluun, kuluttaa tulostin tällöin huomattavan paljon mustetta. Myöhemmin tulostin pyrkii huolehtimaan kanavan pysymisestä auki sekä parkkeeraamalla tulostuspään laitteen sammutuksen yhteydessä että puhdistamalla itseään säännöllisesti. Epsonin tapa käyttää tulostamiseen kaikkia värejä silloinkin kun on valittu 'Vain mustaa mustetta' asetus liittyy myös musteen pitämiseen liikkeessä ja samalla logiikalla laite lopettaa yhteistyön jos yksikin muste on loppumassa. Musteen määrän arviointi tapahtuu kuitenkin hyvin konservatiivisesti ja koneen tyhjäksi ilmoittamassa kasetissa saattaa olla jäljellä yli kolmannes mustetta! (kts. mustekasetit)

Likainen tarina puhdistuksesta

Kuva 3. Puhdistuksen aikana mustetta imetään reilusti ulos säiliöistä (yllä ja keskellä) ja se päätyy lopulta laitteen pohjalla oleviin imeytyslevyihin (alla) Kuva 3. Tulostin puhdistaa itseään ja purskauttaa samalla mustetta ulos Epsonin imeytyslevyt joihin muste normaalisti päätyy

Menetelmä, jolla laite pyrkii pitämään itsensä toimintakunnossa kuluttaa kaiken kaikkiaan huomattavan paljon mustetta. Osasyynä on varmasti se, että puhdistusprosessi vaikuttaa käynnistyvän varsin usein, joskus käynnistyksen yhteydessä, joskus tulostuksen päätteeksi. Tämän voi havaita kummallisesta ruksuttavasta äänestä laitteen sisällä. Ääni on sama kuin paperinsyöttöön liittyvä ääni, sillä sama moottori pyörittää sekä paperirataa että pumppua, jolla mustetta imetään suuttimista lävitse. Tulostimissa on ilmeisesti tulostusmäärän laskuri puhdistuksen ajoittamiseksi, joten täysin satunnaista puhdistelu tuskin on. Puhdistus tapahtuu huuhtelun tavoin, laite pyrkii imemään reilusti normaalitulostusta enemmän mustetta läpi tulostuskanavasta. Imetty muste kulkee huuhteluletkua pitkin laitteen sisuksissa oleviin imeytyslevyihin (kuva 3). Useissa laitteissa on takapaneelissa pieni luukku, jonka takaa tämä poistoletku jatkokappaleineen löytyy. Koska imeytyslevyjen imukyky on rajallinen, pitää laite puhdistuskerroista lukua ja saattaa jossakin vaiheessa lopettaa toimintansa, koska tietää laitteen imeneen uumeniinsa käsittämättömän määrän mustetta. Tällaisessa tilanteessa laite on vietävä huoltoon tai etsittävä netistä ohjelma, jolla voi itse palauttaa tulostimen laskurin alkutilaan.

Olen itse muiden harrastajien lailla kokeillut ohjelmaa nimeltä SSC Service Utility Epsonille. Tästä kotikäytössä ilmaisesti ohjelmasta on myös paljon muuta iloa Epsonin käyttäjälle, sen avulla voi tulostinta ohjata ja esimerkiksi tulostinpäitä puhdistaa Epsonin omaa ohjelmistoa paljon monipuolisemmin. Muista aina tarkistaa internetistä lataamasi ohjelmat viruksien ja muiden haittaohjelmien varalta ennen niiden suorittamista!

Pysäköintialue

Kuva 4. Pysäköintialueen alla oleva puhdistusalusta, jolle kelkka parkkeerataan. Kuva 4. Epsonin puhdistusalusta

Sammutuksen yhteydessä mustekelkka parkkeerataan, eli tulostusyksikkö siirtyy lepäämään myös puhdistukseen käytettävän alustan päälle, joitakin millejä tavallista 'joutokäynti' asentoa enemmän oikealle. Samalla kelkka myös lukittuu niin, ettei sitä pysty siirtämään vaakasuunnassa. Oma veikkaukseni, että puhdistusalusta nousee tässä vaiheessa kiinni tulostuspäihin ja siinä oleva kosteus (väriaine) pitää pään kosteana. Toisaalta, alustaa käytetään musteen latausvaiheessa myös ilmatiiviin liitoksen muodostamiseen joten on mahdollista, että parkkeerattaessa alustan ja pään väliin imettään lievä alipaine. Parkkeeraus on hyvin olennaista laitteen käyttöiän kannalta jamikäli laite on jatkuvasti päällä eikä sillä koko ajan tulosteta, sen tulostuspää kuivuu varmasti, sillä tulostuspäät ovat koko ajan ilmassa.

Mustekasetit

Epsonin mustesuihkutulostimissa muste on varastoituna säiliöhin (kuvat 1 ja 2). Säiliöt ovat itsessään varsin yksinkertaisia laitteita, niihin ei sisälly pumppuja tms. elektroniikkaa, muste on varastoituna ilmatiiviisiin säiliöihin, jotka on vielä varmuuden vuoksi tehtaalla tyhjiöpakattu. Kun säiliö asennetaan paikalleen, rikkoutuu säiliön sinetti ja säiliöstä tulee käyttövalmis. Johtuen ilmatiiviydestä ei säiliö kuitenkaan valu heti tyhjiin jos sen ottaa paikoiltaa, mustetta saattaa tosin alkaa pikku hiljaa tipahtelemaan ja onkin suositeltavaa sulkea alhaalla oleva reikä esimerkiksi teipillä, jos säiliö irroitetaan pidemmäksi aikaa.

Mustekasetteihin liittyy monia kiinnostavia kysymyksiä. Kiinnostavia lähinnä siksi, että yhden kasetin hinta on kymmenen euroa tai enemmän, jolloin sopii kysyä mikä oikein maksaa. Kaksi ehkä tärkeintä ovat toimitetaanko uuden tulostimen mukana puolityhjiä kasetteja ja voiko kolmannen osapuolen musteista aiheutua ongelmia tulostimelle. Aloitetaan edellisestä kysymyksestä. HP:n tulostimien kohdalla tämä asia on selvä, sillä heillä on myynnissä erikseen 'kohtuullisen käytön' mustekasetti, jossa on tavallista vähemmän mustetta. Epson ei tällaista tuotetaa markkinoi, mutta koti- ja ulkomaisilla keskustelufoorumeilla on Epsonista toistuvasti esitetty tämänkaltaisia väitteitä, toisaalta myös vastakkaisia mielipiteitä. Alla olevassa kuvassa (kuva ) on esitetty ruumiinavaus alkuperäiselle, laitteen mukana toimitetulle kasetille ja kolmannen osapuolen valmistamalle kasetille.

Kuva 5. Alkuperäinen (oikealla, keltainen) ja kolmannen osapuolen valmistama mustekasetti (vasemmalla, magenta). Alkuperäinen ja kolmannen osapuolen valmistama mustekasetti

Kuvassa 5 harmaan nuolen vasen pää osoittaa alkuperäisen kasetin aluetta, jossa ei selvästikään koskaan ole ollut mustetta. Piraattikasetti sen sijaan on yltapäältä musteessa. Koska vertailtavanani ei toistaiseksi ole ollut alkuperäistä tarvikekasettia, en ole voinut varmistaa onko niissäkin tyhjää vai ei. Toisaalta joissakin Epsonin pakkauksissa mainitaan musteen määräksi 8 ml ja markkinoilla on kolmannen osapuolen '50% enemmän' säiliöitä, joissa on 12 ml mustetta, vaikuttaa uskottavalle, että Epsonin säiliöt ovat yleensä ainoastaan 66% täytettyjä - todellinen ympäristöteko siis. Koska asiaa on helppoa tutkia avaamalla kasetti varovasti auki, suosittelen kaikkia tutustumaan oman Epsoninsa toimintaan ja raportoimaan siitä allekirjoittaneelle.

Toinen mielenkiintoinen arovistus koskee piraattimusteiden ongelmia. Jos kolmannen osapuolen kasettia (kuvassa 5 näkyvä kasetti ostettu Clas Ohlssnilta) verrataan alkuperäiseen, niin siitä selvästi puuttuu harmaan nuolen oikean kärjen osoittama jousi ja siihen liittyvä 'lukkomekanismi'. Jousen alapuolella on kolo, johon sopiva vastakappale näkyy kuvassa 1 (pieni musta piikki). Jousen tarkoitus liittyy oletettavasti kasetin pitämiseen ilmatiiviinä. Ja alkuperäinen kasetti onkin todella ilmatiivis. Kirjahyllyssäni yli vuoden olleessa kasetissa oli edelleen nestemäistä mustetta sisällä (keskellä keltaista säiliötä), kun taas juuri irroitetussa piraattikasetissa oli selviä kuivumisen merkkiä myös säiliön sisällä. Vaikuttaa siis sille, että Epsonin kasetit ovat ilmatiiviimpiä, mikä taas omalta osaltaa ehkäisee kasetin kuivumista. Kaseteiden mustepigmentin värisävy on siis todennäköisesti piraattituotteissa sama, mutta musteen koostumus tuskin. Säilyvyyden lisäksi on väitteitä, joiden mukaan myös tulostuspää kuivuu piraattituotteilla helpommin. Yksi mahdollinen selitys tälle voisi olla se, että alkuperäismusteissa on mukana pieni määrä sopivaa liuotinta joka hidastaa musteen kuivumista.

Saamani palautteen mukaan Epsonin patruunassa oleva jousi on pumppu, jolla pitkään säilytyksessä olleen patruunan musteen saa liikkeelle. Itselläni ei ole ollut mahdollista testata tätä, mutta sain seuraavan muistin varaisen referaatin: ' Jos patruuna on ollut varastoituna pitkiä aikoja väärinpäin, voi muste olla valunut väärään paikkaan. Jos läpinäkyvässä kalvossa ei ole väriä, on patruunan väri väärässä paikassa. Saat pumpattua läpinäkyvästä kalvosta painelemalla musteen liikkeelle toisiopuolelle. Pumppaa, kunnes kalvo tulee värilliseksi. Kun muste on loppu, kalvon alta loppuu väri'

Viimeisenä huomionarvoisena seikkana mainittakoon, että mustekirjanpitoa varten jokaisessa patruunassa on oma sirunsa (kuva 5, musta nuoli oikeassa alareunassa). Siru on täysin erillinen, 'tyhmä' muistiväline, joka tallentaa tiedon suhteellisesta mustemäärästä ja musteen tyypistä. Koska Epson on varsin konservatiivinen musteen kulutuksen arvioinnista, eli mustetta näyttää kuluvan todella paljon tulostuksen yhteydessä, on sirun nollaamiseksi saatavissa kolmannen osapuolen valmistamia laitteita. Nollaimella kasetit on mahdollista tulostaa kuiviin sen sijaan, että säiliöön jäisi n. kolmannes mustetta, sillä nollauksen jälkeen tulostin luulee säiliön olevan täysi ja aloittaa laskemisen alusta. Riskinä on tällöin se, että muste loppuu kokonaan, minkä jälkeen tulostin on kriittisessä tilassa. Mustepään kuivumisen lisäksi tulostuspää voi alkaa musteen puutteessa hapettua, mikä voi tuhota sen korjauskelvottomaksi. Nollaimen käyttäminen vaatii siis jatkuvaa tulosteiden tarkkailua, koska tuntuma musteen määrään voi muuten kadota kokonaan. Nollausta voi kuitenkin (erillisen laitteen hankkimisen kustannusta lukuunottamatta) pitää parempana vaihtoehtona kuin Epson Status monitorin poistamista käytöstä, koska tällöin tuntuma musteen kulumisesta katoaa tyystin. Sillä kuten on todettu, mustetta kuluu jatkuvasti vaikkei laitteella juuri tulostaisi mitään.

Mekaanisen nollaimen lisäksi voi käytää myös SSC Service Utility -apuohjelmistoa, jonka avulla mustetasoja voi tarkkailla ja säätää itse laitteeseen koskematta.

Uusioiminen

JH muistutti minua siitä, että Epsonin patruunoita voi täyttää ja täytätyttää hyvin tuloksin. Täytetyillä patruunoilla syntyy selvää säästöä ja yhtä patruunaa voi käyttää uudestaan monia kertoja. JH on täytättänyt omansa alan liikkeessä, mitä kannattanee varmaankin kokeilla ennen piraattipatruunoihin siirtymistä (kokemukset 400-sarjasta).

Tässä yhteydessä on paikallaan mainita, että toisin kuin monet valmistajat omissa ehdoissaan väittävät, ei tarvikemusteiden tai uusioitujen patruunoiden käyttäminen Suomessa Kuluttajariitalautakunnan ennakkopäätöksen mukaan ole riittävä ehto takuun tai tuotevastuun katkeamiselle (kts. Kuluttajaviraston Ekokuluttaja-opas).

Muut erikoisominaisuudet ja virhetilanteet

Viitteet

1. Unclogging Epson printer - ohjeet koko tulostimen purkamiseen
2. How stuff works.com - Mustesuihkutulostinten toiminta yleisesti
3. Search for Self tests available on 1270 Printer
4. http://www.ink-refills.com/esc_tips.htm
5. http://www.fixyourownprinter.com/forums/inkjet/17697
6. http://www.applefritter.com/node/17681 --cleaning tube
7. http://www.inkme.com.au/web/purgetank_maintenance.php
8. http://members.shaw.ca/hargravep/head.htm
9. http://eddiem.com/photo/printer/unclog/unclog.html
10. http://www.inkme.com.au/web/epson_cleaning_printheads.php
11. http://www.inkjetart.com/tips/cleaning.html --cleaning cycles

Samaan aiheeseen liittyvää:
Miten IMP pohjaiseen webmailiin vaihdetaan käyttäjänimi, 19.04.2015

Tukkeutuneen Epsonin mustesuihkutulostimen puhdistusohje, 03.09.2012

Pikaohje matalajännitteisten LED valojen kytkemiseen, 23.06.2008

Tätä sivua ei ole kommentoitu:
Kommentoi | Näytä kaikki kommentit

Nimi*:
Email*:
Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti tai välitetä eteenpäin, sitä käytetään viestin alkuperän varmemtamiseen
Paikka (Kaupunki, Maa):
* Tämä tieto on pakollinen.

Avainsanat: [tietokoneet] , [elektroniikka] Dokumentin tila: Ok (päivämäärien selitykset)

Tämä dokumentti luotu: 05.11.2006
Muokattu: 16.09.2008
Julkaistu: 16.09.2008


Tämän dokumentin pysyvä URI (linkittäminen):
http://iki.fi/lassial/artikkelit/tietokoneet/080916-Epson_mustesuihkutulostimet

© Lassi A. Liikkanen 2006 - 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.
^Sivun yläreunaan^

*Muuta ulkoasua:
Tuloste tuloste
Suurempi teksti

Myydään:

@lassial Twitter feed: