http://iki.fi/lassial/publications/music_cognition/080904-Music_in_Every_Mind ©2020 Lassi A. Liikkanen

Music in Every Mind

2008/09/04 by Lassi A. Liikkanen

Music in Everymind: Commonality of Involuntary Musical Imagery

Liikkanen (2008) Music in Everymind: Commonality of Involuntary Musical Imagery. In Proceedings of the 10th International Conference of Music Perception and Cognition. Sapporo, Japan.

Download full text PDF

Tiivistelmä

Tahdostariippumat muistot ovat uusi psykologinen muistintutkimusalue. Alustavien tutkimusten mukaan yleisin näiden muistojen laji ovat musikaaliset muistot tai mielikuvat. Näitä musikaalisia muistoja, jotka tunnetaan paremmin nimellä musiikin päässäsoiminen tai korvamadot, ei kuitenkaan ole juurikaan tutkittu, eikä tiedetä kuinka usein ihmiset niitä keskimäärin kokevat. Musiikki mielessä 2007 -tutkimuksessa tätä ilmiötä tutkittiin pyytämällä ihmisiä kertomaan kokemuksistaan jälkikäteen.

Tutkimukseen osallistui 12420 suomalaista Internetin käyttäjää, joista 91,7 % kertoi kokevansa tämän ilmiön vähintään kerran viikossa. Tällaiset musikaaliset muistot olivat yleisin semanttisten, tahdostariippumattomien muistojen tyyppi. Tutkimuksen kyselyaineistoa analysoitiin tilastollisesti käyttäen mm. varianssianalyysi ja logistista regressioanalyysia. Analyyseissa paljastui yhteyksiä osallistujien arvioiman päässäsoimistiheyden ja osallistujien taustatietojen välillä. Päässäsoiminen oli yleisempää nuorten ja naisten keskuudessa ja aktiivisten musiikin harrastajien, niin kuuntelijoiden kuin soittajien keskuudessa.

Tutkimuksen tuloksia raportoitiin Psykologia 2008 –kongressissa Helsingissä : 21. Elokuuta 2008 (klo 17:00 -, HY päärakennus sali 5) ja kansainvälisessä musiikintutkimuksen konferenssissa (ICMPC10) Sapporossa (27. Elokuuta 2008). Tutkimus palkittiin Japanissa nuoren tutkijan palkinnolla ja Helsingin Yliopiston Kansleri tuki konferenssiin osallistumista matka-apurahalla. Tuloksista on myöhemmin valmisteilla lehtijulkaisuja.

Voit edelleen voit raportoida kokemuksiasi musiikin päässä soimiseen liittyen osallistumalla Musiikki mielessä 200X -tutkimukseen.

Abstract

A new topic within the psychological discipline concerns involuntary semantic memories. Initial research has suggested that musical memories are the dominant type of memories that are remembered involuntarily. Interestingly, no reliable information exists on how common this phenomenon of ‘earworms’, mental replay of music, is among people living in a western culture. Present study intended to investigate this issue by examining the topic in retrospect. Study conducted among 12,420 Finnish Internet users showed that 91.7 % of people reported experiencing this phenomenon at least once a week. Several statistical procedures were used to relate the retrospectively reported frequency of the phenomenon to a set of background variables. This revealed a positive connection to increased music practice and listening, and sex (being a female). In contrast, with increasing aged, the frequency of the incidents decreased. The results are discussed in the paper revealing the most important factors underlying this non-volitional experience.

Keywords: [music_cognition] , [psychology] Document's status: Ok (Document dates explained)

This document created: 2008/08/12
Modified: 2008/09/04
Published: 2008/08/15


This document's permanent URI (linking):
http://iki.fi/lassial/publications/music_cognition/080904-Music_in_Every_Mind

© Lassi A. Liikkanen 2008 - 2020. All rights reserved.
^Top of the Page^

*Change layout:
Normal text
Large text

Myydään:

@lassial Twitter feed: