Honda CDI korjaus

13.08.2007 kirjoittanut Lassi A. Liikkanen

Hondan CDI-sytytysohjaimen korjaaminen

Hondan moottoripyörissä käytössä olleessa sytytysjärjestelmän CDI-laatikossa (n. '88-'93) on tyyppivika, jonka vuoksi toistakymmentä vuotta vanhat laatikot ovat alkaneet temppuilla. Tässä ohjeessa kerrotaan joitakin ohjeita ongelman diagnosointiin ja korjaamiseen. Huomio! Toimenpide on vaativa eikä mitään takuita sen onnistumisesta kaikissa tapauksissa ole!

Mikä CDI?

CDI on lyhenne sanoista Capacitor Discharge Ignition, vapaasti suomennettuan kapasiittorin purkaukseen perustuva sytytys. CDI on sytytyksen ohjausyksikkö (ICU, Ignition Control Unit), jonka tarkoitus on ajoittaa ja aloittaa sytytys tarjoamalla sopivalla intervallilla impulssi sytytyspuolalle. Tätä varten laatikkoon tulee korkeajännitelinja (koko luokkaa joitakin satoja voltteja) suoraan laturin yhdestä vaiheesta puolan herättämiseksi sekä myös laturiin kiinnittyvästä pulssigeneraattorista, jonka avulla sytytys ajoitetaan. Lisäksi laatikkoon saattaa tulla erikseen virta akulta tai laturilta, esim. erikoisemmissa käynnistyksenrajoitusjärjestelmissä CDI saattaa olla toimimatta mikäli sisään ei tule haluttua jännitetty. Moottoripyörien kohdalla CDI oli käytössä 80-luvun lopulta 90-luvun puoliväliin, uudemmissa pyörissä on siirrytty digitaalisiin transistoriohjattuihin järjestelmiin. Laitteessa on käytetty myös nimeä musta laatikko, johtuen sen yleensä mustasta ulkoasusta ja siitä ettei se päälle päin näytä sisältävän huollettavia tai irtonaisia osia. CDI-sytytyksen toteutus moottoripyörissä vaihtelee. Esim. Hondan XL600V Transalp -sarjassa kaksisylinterin pyörässä oli alkuvuosina kaksi CDI-laatikkoa, myöhemmin vain yksi.

Diagnostiikka

CDI laatikko sisältää korkeajännite- ja puolijohdekomponentteja ja siksi sen tutkiminen suoraan ei ole yksinkertaista. Suomessa suurimmatkaan merkkikorjaamot eivät tiettävästi ole hankkineet valmistajakohtaisia testereitä, joilla yksikön toiminta voitaisiin testata. Tyypilliset oireet CDI-vioissa ovat käynti- ja käynnistyshäiriöt kyseisen CDI-yksikön ohjaamassa sytytyksen osassa, pyörä ei käynnisty tai käynnistyy huonosti, ampuu tai sammuu. Hondan tapauksessa ongelmat alkavat yleensä pikku hiljaa ja voivat aina välillä kadota kokonaan. CDI-vian diagnosoimiseksi voi hyödyntää seuraavaa kolmea toimenpidettä:

  1. Sytytysongelma kaikkien muiden sytytyskomponenttien ollessa kunnossa
  2. Vika poistuu vaihtamalla laatikko toiseen
  3. Vika poistuu koputtamalla, heiluttamalla tai täristämällä laatikkoa

Polttoaineseoksen syötön ja moottorin oletetaan siis olevan kunnossa ennen kuin CDI-yksikköä voidaan alkaa tutkimaan. Alla olevissa ohjeissa puhutaan yksinkertaisemmasta, yksisylinterin yksitulppaisen moottorin tapauksesta. Suurempi määrä tulppia, puolia ja CDI-bokseja pitää tutkia yksi kerrallaan samaa logiikka noudattaen.

Diagnosointitoimenpiteet

Vaikkei sytytysjärjestelmässä olekaan montaa komponenttia, on niiden luotettavasta toiminnasta varmistuminen hankalaa. Ensimmäisenä kannattaa yleensä aloittaa tulpasta, joka on selvä kulutusosa. Perinteinen kipinätesti, jossa tulppa on irroitettu paikaltaan ja kiinni sylinterilohkon kyljessä käynnistyksen tai käynnin aikana, yleensä riittää. Viallinen CDI antaa kipinää joko satunnaisesti tai ei ollenkaan. Saatavilla on hienompiakin laitteita kipinän laadun tutkimiseen, isosta hauenleuasta, parista rautanaulasta ja puupalikasta voi rakentaa myös itse kipinämittarin jolla selviää kuinka pitkän matkan kipinä jaksaa hypätä. Riittävällä etuvastuksella varustettu jännitemittari voi myös kertoa onko sytytysjännite riittävä. Tämän jälkeen tutkitaan puola mittaamalla sen resistanssi (eli tasavirta impedanssi) käyttäen vaikkapa yleismittarin ohmitoimintoa ja verrataan huoltokirjan ohjearvoihin. Tulpan johdon kunto ja sen kiinnitys tulpan hattuun pitää myös varmistaa, esim. puolan ensiöpuolen resistanssimittauksen aikana heiluttelemalla johtoa puolelta toiselle.

Toinen puoli CDI-boksia sisältää laturin kupeessa asuvan signaaligeneraattorin ja herätekäämin (exciter coil) eli tyypillisesti yhden kolmesta laturin vaiheesta. Hondan huolto-oppaasta löytyy ohjearvo signaaligeneraattorin resistanssille, mutta sekä generaattorin että herätteen toiminta pitäisi tutkia oskilloskoopilla laturin pyöriessä. Tähän suositellaan digitaalista oskilloskooppia, sillä generaattorin tuottamat pulssit ovat hyvin lyhyitä. Toinen huomioitava tekijä on herätekäämin korkeajännite, joka voi vaatia erillistä etuvastusta skoopin varjelemiseksi. Epäsuoraa tietoa käämin toiminnasta voi saada myös yleismittarilla jonka pitäisi rekisteröidä joidenkin kymmenien volttien vaihtojännite herätteestä. Generaattorilta ylesmittari ei kuitenkaan pysty saamaan lukemaa. Kumpikaan näistä komponenteista ei sisällä liikkuvia osia, joten jos sytytys toisinaan toimii ja toisinaan ei, vika on todennäköisesti CDI:ssä (tai huonossa generaattorin tai käämin liitoksessa !)

Viimeisenä kohteena törmätään itse CDI-boksiin, johon ongelmaa voi paikallistaa koputtamalla tai heiluttamalla sitä kohtuullisesti. Laitteen sylinterimäärästä ja CDI:n mahdollisen vian vakavuudesta riippuu mitä toimenpide voi paljastaa. Jos yksisylinterinen mopo ei muutoin käynnisty lainkaan, mutta lähtee tämän jälkeen käyntiin, on homma selvää. Parempi vaihtoehto on kokeilla pyörän toimintaa hyväksi tiedetyllä CDI-yksiköllä. CDI:n maadoitukseen kannattaa myös luoda silmäys, maan resistanssi pitäisi olla matala, korkeintaan joitakin ohmeja.

CDI-boksin ongelma

CDI-boksi sisältää varsin yksinkertaista elektroniikka, muutamia kymmeniä komponentteja, jotka on tinattu pieneen piirilevyyn ja piirilevy upotettu muovikoteloon, joka on sitten täytetty täyteaineella. Hondan 80-90 -lukujen taitteessa valmistettujen pyörien CDI-boksien tyyppiviassa kontaktit komponenttien ja piirilevyn välillä heikkenevät, aina siihen pisteeseen, että sähkön kulku alkaa takeltelemaan ja lopulta lakkaa. Tarkkaa syytä ei ole julkistettu missään, mutta viallista piirilevyä tarkastelemalla vaikuttaa sille, että joko käytetty tina ja suoja-aine tai tina ja täyteaine ovat huonosti yhteensopivia ja niiden välille syntyy ei-toivottua vuorovaikutusta niin, että tinan koostumus muuttuu ajan kuluessa ja kontaktit heikkenevät, mahdollisesti lopulta irroten kokonaan piirilevystä, saaden aikaan huonoja kontakteja. Tämä on maallikon käsitys asiasta, mikäli jollakin on parempaa tietoa, julkistakoon sen tai antakoon minulle tiedoksi niin korjaan itseäni sen mukaan.

Korjaus

Varoitus!
Näiden ohjeiden mukainen toiminta saattaa johtaa toimivan CDI-yksikön hajoamiseen käyttökelvottomaksi. Yksiköiden hinnat vaihtelevat 200-300 euron välillä. Lue siis ohje huolella ennen kuin päätät ryhtyä korjaamaan sitä.

Avattu CDI-laatikko sivulta ja päältä

Kuva 1. Avattu CDI-boksi. Huomaa liian syvän sahauksen aiheuttamat urat vasemman puoleisessa kuvassa

Korjaus tapahtuu juottamalla piirilevyn komponentit uudelleen kiinni piirilevyyn, jolloin sähkön pitäisi jälleen kulkea normaalisti. Korjausta varten boksi pitää ensin löytää, tunnusmerkkinä musta väri ja mitoiltaan noin ison tupakka-askin kokoinen. Boksi irroitetaan mahdollisesti muovisuojasta ja kiinnitetään esim. viilapenkkiin. Laatikon "kansi" sahataan auki piirilevyn alapuolelta eli Hondan tapauksessa boksin yläpuolelta, jossa lukee valmistajan nimi "". Rautasahalla tehdään kolmelle sivulle viilto (lyhyet ja yksi pitkä) pari milliä reunasta sisäänpäin sahaus pari milliä alaspäin (ainevahvuuden verran sisään ja alas). Tämän jälkeen kannen voi avata esim. ruuvitaltalla varovasti. Kannen alta paljastuu samaa täyteainetta kuin boksin alapuolella on näkyvissä. Seuraavaksi tämä aine pitää irrottaa varovasti piirilevyä hajottamatta. Se onnistuu parhaiten puu- tai muovitikulla (esim. nylon) tai kynsillä, jolloin täyte irtoaa parhaimmillaan isoina klöntteinä. Kun suurimmat palat on irroitettu, puhdistetaan levy vielä kokonaisuudessa isopropanolilla, jotta loputkin täytteestä ja mahdollisesta täyteaineesta irtoavat.

CDI-laatikon tinaukset lähikuvassa

Kuva 2. CDI-boksin juotokset, kun täyteaine on mekaanisesti poistettu. Suurennettuna ongelmakohtia, vasemmassa ylänurkassa kokonaan irronnut tinaus.

Nyt käsillä pitäisi olla kuvan 2 mukainen piirilevy. Piirilevyä paljaalla silmällä tarkastelemalla havaitaan todennäköisesti syy sähköongelmiin. Jotkin nastat ovat ehkä kokonaan irronneet levystä, useiden nastojen tinassa näkyy merkkejä ei-toivotusta reaktiivisuudesta. Ongelma korjataan juottamalla kaikki nastat (myös parempikuntoisen näköiset) uudestaan. Toimenpide on periaatteessa helppo, mutta boksissa käytetty tina on ongelmallista (mahdollisesti syy koko vikaan) ja reagoi herkästi, joten todennäköisesti tarvitaan lisätinaa. Kokemusten perusteella kannattaa käyttää vanhanaikaista lyijypohjaista tinaa, eikä ROHS-yhteensopivaa kuparitinaa. Juottaminen kannattaakin jättää ammattitaitoiselle henkilölle, jolla on sopivat laitteet, itse kiitän Sidewinderia tästä. Tämän jälkeen levy puhdistetaan jälleen isopropanolilla ja tinaukset suojataan asianmukaisella aineella ja kansi kiinnitetään uudelleen paikalle jollakin mahdollisimman neutraalilla kiinnitysaineella. Sikaflex on usein mainittu, mutta polymeerimassa tai kuumaliima on todennäköisesti pitkäikäisempi ratkaisu kuin hapan sika. Rasian voi täyttää aineella kokonaan tai ainoastaan reunoilta niin että muodostuu ilmatiivis ympärys ja massa joutuu mahdollisimman vähän suoraan kosketukseen suojattujen tinausten kanssa, jolloin näiden vuorovaikutus minimoituu. Kun massa on kuivunut, on korjaus valmis ja boksin voi pistää takaisin pyörään ja koittaa onneaan. Tällä tavoin on korjattu onnistuneesti useita bokseja jotka ovat toimineet sittemin moitteettomasti useita vuosia.

Samaan aiheeseen liittyvää:
AVS HD709 käyttöohje – kotiteatterinäytön kalibrointi tv, projektori, plasma ja LCD, 13.02.2013

Tukkeutuneen Epsonin mustesuihkutulostimen puhdistusohje, 03.09.2012

Miten tunnistaa sähkölaitteiden erilaisten virtajohdot , 11.06.2012

Tätä sivua ei ole kommentoitu:
Kommentoi | Näytä kaikki kommentit

Nimi*:
Email*:
Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti tai välitetä eteenpäin, sitä käytetään viestin alkuperän varmemtamiseen
Paikka (Kaupunki, Maa):
* Tämä tieto on pakollinen.

Avainsanat: [elektroniikka] Dokumentin tila: Ok (päivämäärien selitykset)

Tämä dokumentti luotu: 13.08.2007
Muokattu: 13.08.2007
Julkaistu: 13.08.2007


Tämän dokumentin pysyvä URI (linkittäminen):
http://iki.fi/lassial/ohjeet/elektroniikka/070813-Honda_CDI_korjaus

© Lassi A. Liikkanen 2007 - 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.
^Sivun yläreunaan^

*Muuta ulkoasua:
Tuloste tuloste
Suurempi teksti

Myydään:

@lassial Twitter feed: